ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

НА ЗАМОВЛЕННЯ, КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ І ДОСТАВКУ ТОВАРІВ

ФОП Котолуп, іменується далі «Продавець», з однієї сторони та будь-яка інша особа (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі «Покупець» з другої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Публікація (розміщення) тексту цього Публічного договору на Сайті Продавця є публічною пропозицією (офертою) Продавця укласти даний Договір публічної оферти на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів (далі – Договір).

1.2. У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Покупець – особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, визначених у даному Договорі.

Продавець – компанія, що реалізує та здійснює доставку Товару, представленого на Сайті.

Сайт – web-сторніка, доступна за посиланням (доменним ім'ям) https://casualcatering.com.ua/, що надає змогу здійснити замовлення та придбати Товар.

Товар – перелік найменувань асортименту, які пропонуються до продажу та представлені на Сайті.

Пропозиція (Оферта) – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір куплі-продажу на існуючих умовах, зазначених у даному Договорі.

Акцепт – повне та беззаперечне прийняття Покупцем всіх умов, без будь-яких винятків і / або обмежень, Договору без здійснення підписання Договору в письмовій формі.

Замовлення – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

Доставка – безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця здійснена силами Продавця або незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

1.3. Продавець і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання даного Договору.

1.4. Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:

- цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти) та Договору в цілому;

- інформація, що надається під час Замовлення Товарів є правильною та актуальною;

- надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Продавця;

- він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних, який діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання умов Договору. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати і доставити Товар на основі замовлення, оформленого Покупцем на Сайті Продавця, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем замовлення на Сайті, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або по телефону з допомогою оператора.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов'язання продати і доставити Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

3.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, розміщені на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

3.3. Продавець зобов'язується:

– продавати та доставляти Покупцю Товари, передбачені умовами даного Договору;

– забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;

– надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.

3.4. Продавець має право:

– відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;

– вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

– змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

3.5. Покупець зобов'язується:

– до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на Сайті.

– дотримуватись умов даного Договору;

– прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

– оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.1. Покупець має можливість оформити замовлення самостійно на Сайті або по телефону з допомогою оператора.

4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних з 09:00 до 16:00.

4.3. Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:

– обрати Товари, представлені на Сайті;

– заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару та вказати місце доставки.

4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли:

4.4.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті оператор кол-центру Продавця у телефонному режимі зв'яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, або надішле смс від імені Продавця про прийняття замовлення.

4.4.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор кол-центру Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.5. У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.6. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

4.7. Продавець зобов'язується надати Покупцю усю інформацію, що пов'язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ.

5.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в межах м. Києва, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

5.2. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.

5.3. Доставка замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні з 10.00 до 21.00.

5.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.5. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, його зовнішнього вигляду і комплектності.6. ОПЛАТА ТОВАРУ.

6.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем в односторонньому порядку і вказуються на Cайті. Ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.2. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України - гривні.

6.3. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення та витрат пов'язаних із доставкою Товару.

6.4. Оплата Товару здійснюється готівкою кур'єру при отриманні замовлення, або безготівковим розрахунком шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на Сайті, або при отриманні замовлення, або онлайн за допомогою електронного платежу.

6.4.1. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

6.6. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур'єром за адресою доставки, вказаною Покупцем.7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

7.1. Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

7.2. При отриманні Товару Покупець перевіряє відповідність отриманих Товарів свого замовлення, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду доставленого Товару протягом 10 (десяти) хвилин після його отримання.

7.3. У разі отримання неякісного Товару, або невідповідності отриманого Товару замовленому (відсутність заявлених інгредієнтів), Покупець має право вимагати заміни такого Товару Товарами належної якості відразу протягом 5 (п'яти) хвилин після перевірки відповідності отриманого Товару.

7.4. У разі невиконання порядку пред'явлення претензії Покупця за зовнішнім виглядом Товару та їх укомплектованості, передбачених пунктом 7.2. та пунктом 7.3. цієї оферти, претензії не приймаються.

7.5. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 3 (трьох) банківських днів.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам, внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

9.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.10. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на Сайті, є власністю Продавця.11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Сайті .

11.2. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

11.3. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

11.4. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.5. До даного Договору застосовується законодавство України.

11.6. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.